Ajatus kulkemaanTänne on koottu sellaisia kirjoituksia, jotka eivät suoraan liity EU:hun tai politiikkaan. Ne valaisevat ja esittelevät sitä ajattelutapaa, johon kaikki epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen - toiminta ihmisen sekä luonnon puolesta - perustuu.

"Ihminen kasvaa ihmiseksi taisteltuaan itseään suuremman asian puolesta."

Aforismeja "Ensimmäinen marja ei vielä sankoa täytä, mutta sitä ilman ei sanko täyty."

SmileyCentral.com Uskovaisille - Eri aiheita ihmisyydestä ja suhteesta Jumalaan


Ennen vanhaan -Ei ollut  A-klinikkaa, mielenterveystoimistoa, päihdehuoltoa, alkoholin väärinkäyttöä, huumekoiria eikä työrajoitteisia.- Oli vain juoppoja, tuurijuoppoja, kylähulluja. Ja laiskoja sanottiin laiskoiksi.