Raamatussa on kerrotaan kolme tapaa käsitellä syntiä.


Ensimmäinen edellytys, että asialle on mahdollista tehdä jotakin, löytyy Jeesuksen sanoista fariseuksille 
"...Ellette usko minua siksi joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. "Joh.5:24

1. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.1Joh.1:9

2. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hän saa armon.

3. Tunnustakaa toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Jaak.5.516

Mikä sitten on kenellekin syntiä, selviää kahdella tavalla:


1. Jeesuksen lähettämä Puolustaja (Pyhä Henki) näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.Joh.16:8

2.Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Jaak.4:17Sinua kohtaan tehty synti


Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi.Luuk.17:3

Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdenkesken; jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi.

Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, 'että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla'. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin olisi pakana ja publikaani.Matt.18:15-17


Synnin oikein käsittelemisen valta

Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.Matt.18:18