VAIHTOEHTO PUOLUEPOLITIIKALLE
VAIHTOEHTOJÄRJESTELMÄN PERUSPERIAATTEET

Oletko kyllästynyt puolueisiin? Pettynyt ammattipoliitikoihin?
Haaveiletko kansanvallasta, suorasta demokratiasta ja sitovista kansanäänestyksistä?

Tiesitkö, että meillä on vaihtoehto?

Puolueiden lisäksi myös tavallisilla kansalaisilla on oikeus asettaa vaaleihin ehdokkaita. Tästä ei puhuta, koska puolueiden valta-asemaa ei haluta horjuttaa.


PUOLUEKURI ON DEMOKRATIAN SURMA
Perinteisessä puoluepolitiikassa puolueiden hallitukset määräävät linjaukset, ja rivijäsenet eivät voi vaikuttaa päätöksiin.

Kansanliike Suomen Puolesta
ajaa nykyisen puoluejärjestelmän romuttamista. Haluamme, että valitsijayhdistyksiä ja yhteislistoja perustetaan jokaiseen Suomen kuntaan, ja että ehdokkaiksi asetetaan henkilöitä, jotka ajavat Suomen ja suomalaisten asiaa.

Yhteislistat ovat välttämättömiä, sillä Suomen suhteellinen vaalitapa suosii puolueiden ehdokkaita yksittäisten ehdokkaiden kustannuksella. Puolueet ja valitsijayhdistykset eivät voi muodostaa yhteistä listaa.

Valitsijayhdistykseen liitytään täyttämällä vaaleihin halutun ehdokkaan kannattajakortti. Eduskuntavaaleissa allekirjoitetaan ja täytetään valitsijayhdistyksen jäsenlistaan syntymäaika, osoite ja allekirjoitus, jolla korvataan erilliset kannattajakortit. Kannattajakortin täyttäminen ei edellytä ehdokkaan äänestämistä varsinaisissa vaaleissa, ja yli vuoden vanhaa kannattajakorttia ei hyväksytä.


Ehdokkaat edustavat Suomea ja sen kansaa. Nämä ehdokkaat vastaavat itse vaalityöstään, sekä omista linjauksistaan.
Kansanliike tarjoaa sivuillaan kanavan, jolla ehdokkaat ja äänestäjät löytävät toisensa.

Jotta ehdokas saa oman esittelysivun kansanliikkeen kotisivulle, hänen tulee sitoutua vain ja ainoastaan siihen, ettei hän ole yhdenkään puolueen jäsen ehdokasaikana - eikä valituksi tullessaan liity tehtäväkauden aikana yhteenkään puolueeseen, ja toimii tehtävässään Suomen ja suomalaisten edun mukaisesti.

Kuntavaaleissa ehdokkaita voi asettaa äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.
Yhden ehdokkaan asettamiseksi valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä.
Kunnassa, jossa asukasluku on vaalivuotta edeltävän marraskuun lopussa enintään 1 500, valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään kolme äänioikeutettua.
Jos kunnan asukasluku on 1 501-2 000, valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään viisi äänioikeutettua.
Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita. Kunnanvaltuuston koko riippuu kunnan asukasmäärästä:
enintään 2 000 13, 15 tai 17
  2 001–4 000                21

  4 001–8 000                27

  8 001–15 000              35

 15 001–30 000             43

 30 001–60 000             51

 60 001–120 000           59

120 001–250 000           67

250 001–400 000          75 (vain Espoo)

yli 400 000                     85 (vain Helsinki)
Valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset yhteislistoista. Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta julkaisee viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäivää kuulutuksen, jossa ilmoitetaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa ehdokashakemuksia ja ilmoituksia otetaan vastaan.

Valitsijayhdistys voi käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan (313/2014) mukaan laadittuja lomakkeita. Lomakkeet löytyy TÄÄLTÄ
Eduskuntavaaleissa ehdokkaita voi asettaa vähintään 100 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset.
Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään 14 ehdokasta tai, jos vaalipiiristä valitaan enemmän kuin 14 edustajaa, enintään niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä voi yhteislistalla olla enintään neljä ehdokasta.
Valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) sen vaalipiirin vaalipiirilautakunnalle, jossa aikoo asettaa ehdokkaita, viimeistään 40. päivänä ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä vaalipiirilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset yhteislistoista.
Valitsijayhdistys voi käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan (313/2014) mukaan laadittuja lomakkeita. Lomakkeet löytyy TÄÄLTÄ
Europarlamenttivaaleissa ehdokkaita voi asettaa äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.
Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 2000 äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistan, jossa voi olla enintään 20 ehdokasta.

Valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä vaalipiirilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset yhteislistoista. Valitsijayhdistys voi käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittuja lomakkeita. Lomakkeet löytyy TÄÄLTÄ
Presidenttiehdokkaita voivat asettaa vähintään 20 000 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset. Valitsijayhdistys saa asettaa vain yhden ehdokkaan, joka on ehdokkaana koko maassa.
Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, jossa on oltava vaalilain 130 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot.
Perustamisasiakirjaan tulee liittää vähintään 20 000 äänioikeutetun jäsenen allekirjoittamat kannattajakortit, joissa tulee olla vaalilain 130 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Sekä perustamisasiakirja että kannattajakortti voidaan laatia käyttäen jäljempänä mainittuja ehdokasasettelulomakkeita.
Valitsijayhdistys voi käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön päätöksellä (313/2014) vahvistetun kaavan mukaisia lomakkeita. Lomakkeet löytyy TÄÄLTÄ
Päätöksessä vahvistetun kannattajakortin kaavassa todetaan, että kortti on kokoa A6L. Kortin paksuudesta ei ole kaavassa mainintaa. Lisätietoja kannattajakortista ja hakemuksen tekemisestä muutoinkin antaa Helsingin vaalipiirilautakunta.


Tehdään yhdessä Itsenäinen Suomi, tervetuloa talkoisiin!