Muita korjattavia asioita

Ihmisen elämässä pitää olla mahdollisuus elää ihmisarvoista ja rikasta elämää, eikä sitä saa turhilla typerillä säännöillä ja määräyksillä kiristää, kuristaa ja turhaan taakoittaa. Kansanliikkeellä palautetuamme kansanvallan takaisin ja sitovat kansanäänestykset voimaan, on heti purettava ja muutettava turhat rasitteet ihmisten niskasta.
Kaikki Valtion ja kuntien tekemät vääryydet yksityisille ihmisille on heti ensimmäisenä oikaistava ja korjattava, sekä niistä aiheutunut vahinkio korvattava!

1. Maataloustuottajien ja viljelijöiden niskasta pitää heti purkaa turhat ja typerät paperisodat pois.
  Ihmisen pitää saada viljellä mitä viljaa tahtoo, pitää eläimiä sen verran kun haluaa -rahkeittensa mukaan- ilman muita ilmoituksia ja paperi sotia, kun ne mitä veroilmoituksen yhteydessä ilmoitetaan, sekä ne tarvittavat terveys-ja laatutarkastukset, mitkä ovat myynnin yhteydessä tarpeen.Samoin teurastuksestakin pitää poistaa typerät ja turhat jokamutkan tarkastukset. Riittää, kun eläimen syötäväksi kelpaavuus tarkastetaan teuraaksi tuodessa, niinkuin ennenkin, muut idiootti-lisät pois.

2. Metsien raiskaus ja tyhjennys hakkuut pitää lopettaa ja tulisi siirtyä luontoa säästävään ja suojelevaan käytäntöön, jatkuvan kasvatuksen malliin ts.erirakenteiskasvatukseen..

3. Typerät likakaivovaatimukset taajamien ulkopuolelta pitää heti poistaa, sekä ihmisten pakottaminen jätteidenkuljetus-systeemiin. Jokaisella pitää olla oikeus huolehtia roskansa ja jätteensä itse; kuten myös vapaus käyttää roskakuskeja - halunsa mukaan.

4. Yrittäjien niskaan kaatuvat sivukulut, kuten esim. sotum. eläkem. vakuutusm. pitää olla sidottu firman tuottoon, - eikä perustua maksettuun palkkaan, kuten nyt. Yhdenkään yrityksen työllistäminen ei saa kaatua  liian suuriin lisämaksuihin. Samoin ennakkoverotus pitää olla reaali ajassa, eikä mätkähtää niskaan edellisvuoden arvioilla.

5. Ulosottoon joutuneiden maksujen korolla pitää olla joku inhimillinen katto, että ihminen  saadessaan maksukykynsä ja halunsa takas, pystyy maksamaan velkansa pois ja alottamaan taas puhtaalta pöydältä, eikä niin kuin nyt, että kaikki rahat menee jatkuvasti kasvaviin korkoihin, eikä pääoma lyhene ollenkaan. Samoin kuin 3v. vanheneva velka mahdollistaa tahallisen maksamatta jättämisen mitättömine rapsuineen, se myös pitää muuttaa. Toisin sanoen: Ryöstö puuhat pois!

6. Kaivoslaki pitää heti muuttaa niin, että kenelläkään ei ole oikeutta tehdä valtauksia toisten maille. Maanomistaja saa itse päättää myykö hän maansa vai ei, sekä tähän mennessä kaapatut maat pitää palauttaa oikeille omistajilleen korvausten kera, joiden suuruus vastaa maalle tehtyä tuhoa ja siitä riistettyä hyötyä.

7. Terveyskeskus- ja lääkärivastaanotot pitää palauttaa jokaiseen kuntaan takasin josta ne on poistettu, ja ne  "keskittämisestä"  johtuvat pitkät sairaala-ja lääkärissäkäyntimatkat on valtio velvollinen korvaamaan ellei se kykene järjestämään hoitoa potilaan omassa kaupungissa. Erikseen on sitten ne toimenpiteet, joihin tarvittavaa kalustoa ei voida rahan ja tilanpuutteen takia hankkia joka kuntaan tai kaupunkiin. Samoin pitää palauttaa myös poliisi, palokunta ja hätäkeskukset entiseen malliinsa. Apu läheltä on aina parempi kuin kaukaa tuotuna.

8. Gmo-viljely pitää lailla kieltää koko maassa vaarallisuuden ja myrkyllisyytensä vuoksi.  Jos jonkun pelto tai maat saastuvat gmo-siemenien levitessä,  ovat sekä geenin valmistaja, että levittäjä velvollinen korvaamaan saastuttamansa sadon ja maksamaan geenimanipulouitujen kasvien hävittämisen myös viljelemättömistä maa-alueista. Samoin gmo-rehua ei saa käyttää eläinten ruokintaan lihan, maidon ja munien terveellisyyden säilyttämisen takia. Syököön sitä ne, jotka sen keksikin.

9. Suomessa pitää maan omistusoikeus olla ainoastaan suomalaisilla. Muista maista saa käydä kylässä ja vuokralla, mutta Suomi pitää olla suomalaisten omistuksessa ollakseen SUOMI.

10. Arvonlisä- ja kiinteistöverot pitää molemmat poistaa olemasta turhina rasituksina ihmisten niskasta. Niitä ilman on ennenkin pärjätty ja pärjätään taas.

11.
Sähkö, vesi, ym. asumista ja elämistä koskevat tuotannot pitää palauttaa valtion ja/tai kuntien omistukseen, niinkun ne ennenkin olivat. Silloin valtio tai kunnat määräävät niiden hinnat, eikä pörssiyhtiöt ja markkinahintaiset pelurit. Pitää paluttaa yhteiskunnan ohjaus kaikkiin elämistä ja asumista koskeviin tarpeellisiin hyödykkeisiin

12. Eläke ikää ei pidä nostaa, vaan eläke kertymää aikaistaa alkavaksi heti kun ihminen on saanut työpaikan ja harjoittelu/koeaika ko. ammatissa on kulunut loppuun.

13.Rikoksista tulevat rangaistukset täytyy muuttaa siten, että niissä sovitetaan sekä korvataan tehty rikos. Vankeusrangaistuksen aika ja määrä pitää olla sidottu siihen, kunnes vanki on tekemällään työllä korvannut uhrille aiheuttamansa rikoksen.  Oikea elinkautinen vankeusrangaistus pitää myös ottaa käyttöön henkirikoksissa ja  seksuaalirikoksissa. 

14. Turhat kunnianloukkauskäräjöinnit ja vanhempien luunappi/tukkapölly-oikeudenkäynnit on heti lopetettava ja kaikki traumatisoituneet hysteerikot poistettava asioita päättämästä, koska eivät ole kykeneviä oman hysteerisyytensä takia näkemään asioita oikeissa mittasuhteissa, vaan tekevät kärpäsistä härkäsiä.

15.Kaikissa Suomen kouluissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, lastentarhoissa, vankiloissa, sekä valtion/kuntien omissa työpaikkaruokaloissa pitää käyttää suomalaista ruokaa ja hyödyntää ensisijaisesti kunkin kaupungin/kunnan lähituottajien tuotantoa.

16. Kaikkien hyöty-/tuotantoeläinten etuoikeus on saada elää elämisen arvoinen hyvä elämä ja elämisen puitteet siihen asti kunnes päätyvät ravintoketjuun.Eläimet ovat eläimiä, eivät osa tuotantoketjua.

17. Mädäntynyt puoluesysteemi pitää lopettaa eriarvoisena/epäoikeudenmukaisena ja toimimattomana, sekä muuttaa niin, että kaikista kunnista ja kaupungeista valitaan oikeudenmukaiset, lahjomattomat ja totuudelliset edustajat, jotka nousevat ajamaan yhteisöjensä / ammattikuntiensa asioita kaikken parhaaksi kansan tuella ja heistä eniten ääniä saaneista tulee uudet KANSANEDUSTAJAT, koska nykyiset ovat silkka vitsi.

18. V. 2010 voimaan tullut vesilaki pitää ensitilassa kumota, sillä se oikeuttaa yksityisten ihmisten riiston ja ryöstön suuryritysten ja kuntien taholta, samoin kun kuntien pakkolunastusoikeus on sikamaista varastamista. Siitä pitää tehdä loppu.

19. Kaikki ne hallituskokoonpanot ja ihmiset jotka ovat pettäneet Suomen, maan ja kansan, sekä ovat olleet systemaattisesti edesauttamassa ja ryöstämässä  Suomen kansan omaisuutta, plus kahmineet sitä taskuihinsa, pitää saattaa vastuuseen teoistaan, sekä määrätä menettämään kaiken omaisuutansa Suomen valtiolle. Harkittavaks jää toimitetaanko ne etelänavalle lusiin loppuelämäänsä, vai annetaanko niille armosta parakki jostain myrkkyaltaan kyljestä kera geenimuunnellun sapuskan, tai sitten tiätysti voi kärrätä koko mätäpaiseen ydinjätteiden loppusijoituspaikkaan. Siellä he olisivat varmaan ihan kotonaan. 

20. Perustuslakituomioistuimen saatuamme Suomen perustuslaki pitää ja palautetaan samalle mallille, millä se oli, ennenkö kepulit kieroilijat purkivat siitä rikoksista saatavia tuomioita peläten oman kiinnijäämisensä puolesta.

21. Pankkien johtajat ja omistajat  on laitettava lain voimalla vastaamaan pankkiensa ottamat riskit omaisuuksillaan täällä meilläkin,  niinkun ne joutuvat tekemään Brasiliassa.  Tulee jotakin tolkkua siihenkin touhuun.  Pankin tehtävä on olla kansalaisten pankki, eikä rahanhuijaus/manipulointi/kiristysbisnes.

22.  Omaisuuttaan on oikeus puolustaa varkaita vastaan joutumatta itse syytettyjen penkille ja maksamaan korvausta rikollisille.

23.  Yhdistyneet kunnat pitää palauttaa entiselleen ja jokaisen kunnan toimeen tulo hoidetaan niillä resursseilla mitä niissä on, sekä Valtion avustuksella, niinkun on aina tehty, ennenkö EU:n liittyminen tuli ja pilasi jokaisen kunnan asiat.